آرشیو برنامه های رودست

svart

دوستان عزیز تمامی برنامه های رودست در اینجا با لینکهای یوتیوب، فیس بوک و تلگرام آرشیو شده است، شما عزیزان خیلی راحت میتوانید به دنبال برنامه ای که هستید با یک سرج ساده از طریق دسترسی شما به شبکه های اجتماعی یاد شده برنامه را دانلود کنید و یا آنلاین تماشا نمایید..

 

برنامه های اصلی رودست که شامل شماره گذاری می باشند

 

پاسخ به پرسشها در مورد برنامه رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=D1nODDILe78

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/727500314057792

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/445

 

معرفی حامیان پرچم جمهوری اسلامی به بهانه جام جهانی_رو دست 1

لینک یوتیوب:  https://www.youtube.com/watch?v=_i_DMHBIhZc

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/436361516505008/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1101

 

ایران ستیزی به نام صادق زیبا کلام _ رودست 2

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=sc6onOLHt-0

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/446069295534230/

لینک تلگرام:

 

اسماعیل نوری علا ملی گرا یا فدرالیسم خواه تجزیه طلب – رو دست 3

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=1MoWafar03g

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/446477015493458/

لینک تلگرام:

 

دمکراسی یونان یا پادشاهی در ایران کدامیک انسانی تر بودند؟_رودست 4

لینک یوتیوب:  https://www.youtube.com/watch?v=ObFUmiLSs30

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/448725631935263/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/61

 

محمد مصدق فردی قانونمند و دمکرات یا قانون گریز و زن ستیز – رو دست 5

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=BbEQINaBAcA

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/451787914962368

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/64

 

قیام مردمی 28 امرداد بر علیه کودتای مصدق_رو دست 6

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=QMMgToi25h0

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/455136914627468/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/67

 

احمد شاملو شاعر یا ایرانستیز حامی تروریسم_رو دست 7

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=QjwX-RPrv7o

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/457877517686741/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/70

 

شیادی به نام علی شریعتی _ رو دست 8

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=vawdmvU1Kc8

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/464187870389039

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/79

 

سیمین بهبهانی از دوباره می سازمت وطن تا حسینعلی منتظری-رو دست 9

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=lrbDzNFJWaU

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/471156316358861/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/82

 

مهره های وزارت اطلاعات و پروژه شبیه سازی اپوزسیون_ رو دست 10

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=SbzU-qJxfO4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/473275582813601/

لینک تلگرام:

 

پاسخ به توهین های یک مغز کمونیستی (حمید تقوایی) در مورد کوروش بزرگ_ رو دست 11

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=wGe-8a9x99c 

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/477629309044895/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/85

 

شاهین نجفی خواننده روشنفکر یا اراذل اوباش ضد ایرانی_رو دست 12

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=UMZocOuvhVQ

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/482715101869649/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1095

 

چرا نباید به اعتقادات مسلمانان احترام گذاشت_رو دست 13

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=RtJ0zacfxtk

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/486570788150747/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/91

 

اسید پاشی اسلامی و شورشیان 57_رو دست 14

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=qur9y35PeTk

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/489262081214951/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1090

 

حسین امام یا قاتل ایرانیان_رو دست 15

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=1Q7inM2ikxQ

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/492712494203243/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/21

 

رو دست شهبانو فرح پهلوی به رسانه های دولتی آمریکا_رو دست 16

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=FkBIqXEtQHo

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/493165624157930/

لینک تلگرام:

 

خسرو گلسرخی آزادی خواه یا تروریست_رو دست 17

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=PGru__RFt8g

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/495206790620480/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/94

 

ابوالحسن بنی صدر همچنان در توهم انقلاب اسلامی_رو دست 18

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=5X9g-LbuAx8

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/498570943617398/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/97

 

سعید پور حیدر روزنامه نگار اصلاح طلب به ایران بازگشت_رو دست 19

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=3FjHF3diFMY

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/498956493578843/

لینک تلگرام:

 

تورج دریایی استاد دانشگاه یا لابیست جمهوری اسلامی_رو دست 20

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=4CwhI16fNXk

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/502265159914643/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/108

 

روز دانشجو روز 16 آذر یا روز تاسیس دانشگاه تهران_رو دست 21

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=7bxXX5S0rVY

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/507388909402268/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/88

 

محمد مصدق، عامل اصلی جدایی بحرین از ایران_رو دست 22

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=o5h1GcSeVgM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/511171842357308/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/111

 

جبهه ملی یا جبهه اسلامی و ضد ملی_رو دست 23

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=Nn0-5bVydoE

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/513874222087070/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/114

 

ابراهیم نبوی طنز نویس یا شکنجه گر دهه 60_رو دست 24

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=CRMlBzF6hfY

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/517598395047986/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/117

 

سرانجام مهرداد آسمانی سکوت چندین ساله اش را شکست_رو دست 25

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=VgcoHePt6Nw

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام:

 

باستان شناسان جعلی (خداداد رضاخانی، تورج دریایی)، تحریف تاریخ، بی بی سی و صدای آمریکا_رو دست 26

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=38Bn2mnTXXk

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/524977214310104/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/120

 

پردیس ثابتی افتخار ایران و کینه بی بی سی و صدا آمریکا از ثابتی ها_رو دست 27

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=jR0fjEE62hM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/526687597472399/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/123

 

سرنوشت سران شورشیان 57 و خائنین به پادشاه_رو دست 28

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=IS_6AhPPhXY

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/530688010405691/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/126

 

برگزاری فشن شو توسط نیما بهنود در تهران_رو دست 29

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=KAmzdhHKZRA

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/533258006815358/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/129

 

ساواک مظلوم ترین قربانی شورش 57_رو دست 30

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=iPdJjQGJrQU

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/537053189769173/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/132

 

ماجرای تروریستی سیاهکل و هنرمندان حامیش_رودست 31

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=1GieV1gUot4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/542974585843700/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/141

 

یاد آوری جنایت و خیانت های علی اصغر حاج سید جوادی_ رو دست 32

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=nT0pomwd0Ug

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/545885298885962

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/145

 

دو ماراتن عامل صلح و دوستی یا تحقیر ایرانیان_رو دست 33

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=LyJ9CDrWk20

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/549474875193671/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/148

 

مصاحبه جنجالی با مرتضی برجسته_رو دست 34

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=9PGa4x-3cQw

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/729694163838407

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/465

 

دلالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی_رو دست 35

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=AsMUQFgKBWo

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/553630921444733/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/152

 

گزارشهای چهره های بین الملی بر عدم شکنجه در ساواک_رو دست 36

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=ncsGBzQBpig

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/557252027749289

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/157

 

افشای خیانتهای برگزارکنندگان چهارشنبه سوری استکهلم_رو دست 37

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=gDidXckiZBk

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/564364377038054

لینک تلگرام:

 

جمهوری اسلامی، دلالان حقوق بشر و حماسه پرچم ملی در بازی ایران و سوئد_رو دست 38

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=-_4BgT3dmj0

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/571883739619451/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/160

 

بررسی تاریخی سکس عربها با مردان جوان 18+_رو دست 39

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=UNWb2xbO6TE

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/579047042236454/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/163

 

گفتگو با دکتر زرتشت ستوده، موبدان زرتشتی دوران ساسانی_رو دست 40

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=V8lswKyX7hM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/788641164610373

لینک تلگرام:

 

چرا ما هوادار پادشاهی هستیم_رو دست 41

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=Ae7jhus3Q1c

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/583431825131309

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/52

 

فاشیسم کمونیستی و سواستفاده از فعالیت های مدنی_رو دست 42

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=CeLhtbwQtd0

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/590142117793613

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/166

 

زبان پارسی خاری در چشم تجزیه طلبان_رودست 43

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=TmY65ojlANY

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/593774680763690

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/175

 

ملتهای ساختگی کرد، ترک، لر، بلوچ و عرب یا ملت ایران بزرگ_رو دست 44

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=oIJbaQGnoKM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/599192066888618

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/178

 

ارمغان اسلام به کشورهای اسلامی_رو دست 45

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=OphLJbAQkZw

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/604693129671845

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/181

 

آذربایجان ترک نیست و بررسی نژاد ترک و پان ترکیسم_رو دست 46

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=ODQx8CRonPY

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/606474939493664

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/46

 

تاریخچه تجزیه طلبان کرد و خیانتهای سیمیتقو و قاضی محمد_رو دست 47

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=jtQuxfnQiCg

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/607844572690034

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/184

 

حماقت و تجاوز روزه داران به حقوق شهروندی_رو دست 48

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=U1nMvBLda0c

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/610804279060730

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/105

 

بررسی خیانت ها و تحریفات تاریخی پان عربیستها_رو دست 49

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=sZp-dwr4ipM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/613842155423609

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/58

 

حزب رستاخیز و دروغهای شورشیان 57_رو دست 50

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=Fe81Nr5sU3o

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/623071934500631

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/190

 

ملی شدن صنعت نفت و خیانتهای مصدق در گفتگو با استاد مهدی شمشیری_رو دست 51

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=G24_leTbCHc

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام:

 

بررسی برنامه پرگار بی بی سی ساواک در گفتگو با احمد فراستی_رو دست 52

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=9pQ-dyFcqT0

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/508

 

بی بی سی، ساواک، تورج دریایی_ رو دست 53

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=JPHavQLQlJc

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/628121693995655

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/193

 

ابراهیم یزدی از آموزشگاه تروریستی تا ژست روشنفکری_ رو دست 54

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=6yqAM7GuhPk

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/633967450077746

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/196

 

کد واژگان تجزیه طلبان، بی بی سی و صدای آمریکا_رو دست 55

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=3NmaDUW5Qgw

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/640303036110854

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/199

 

یغما گلرویی از آتلیه عکس و سرقت ادبی تا شعرهای سخیف و ایرانستیزی_رو دست 56

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=rNViVErcIDU

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/643006929173798

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/49

 

چرا ما ایرانیان باید زرتشتی باشیم_ رو دست 57

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=HWTYQBamRbM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/646038942203930

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/30

 

پاسخ به حمله ایرانستیزان به شاهان ساسانی و پهلوی_رودست 58

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=m4STTvAkDtM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/648589368615554

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/36

 

مراسم حج تازیان بت پرست به ما ایرانیان چه ربطی دارد؟ _رودست 59

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=l6K1cJ-auig

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/650435161764308

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/21

 

چرا شهبانو فرح پهلوی، مادر ملت ایران است_رودست 60 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=E1TQBLsOUqM

لینک فیس بوک:https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/654695748004916

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/10

 

سید کامبیز حسینی از غنچه های انقلاب تا فردوسی ستیزی_رو دست 61

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=rrQvrnjN70o

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/656420844499073

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/2

 

چرا جنگ ما، جنگ پرچم است_رودست 62 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=_zemr78D4uI

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/658761997598291

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/33

 

عرب های پیش یا پس از اسلام، کدامیک جاهل بودند؟_رودست 63 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=4uXwIy1wDqg

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/660687727405718

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/207

 

رفتار کورش بزرگ و محمد بن عبدلله با اسیران یهودی_رودست 64 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=yJp3SL1jz1s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/662548573886300

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/55

 

رفتار کورش بزرگ و محمد بن عبدلله با زنان اسیر و همسران خویش_رودست 65 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=MEKhOzdJvkE

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/664547017019789

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/211

 

پروانه و داریوش فروهر از همدستی با خمینی، نقششان در شورش 57 تا دستمزد غم انگیزشان_رودست 66 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=5XfGm2htcvc

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/666679220139902

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/214

 

والاحضرت اشرف پهلوی نماد دلاوری و اراده ایرانی_رودست 67 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=NIVTME8ptq4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/669265579881266

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/169

 

نجات آذربایجان و شکست مزدوران شوروی_رودست 68

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=r8Qbfy4woVE

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/672122426262248

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/101

 

میرزا کوچیک از اسلامگرایی و مارکسیست تا تجزیه طلبی_رودست 69 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=y9DpOICaFuw

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/676551532486004

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/223

 

پاسخ به اظهارات جعفر شجونی در برنامه دید در شب_رودست 70 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=GBVKv43UKtE

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/677700392371118

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/135

 

پرویز نیکخواه از ترور شاه، بخشودگی تا اعدامش توسط مسعود بهنود_رودست 71 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=Wc09ZtCBWLw

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/680714518736372

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/238

 

ماجرای فرار و کشته شدن بیژن جزنی و 8 تروریست همراهش_رودست 72 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=SBkuWz9IiSQ

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/682711991869958

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/244

 

جدا سازی موبدان و اوستا از گاتها و زرتشت، دسیسه ایرانستیزان_رودست 73 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=umGVBtORMQ4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/684619255012565

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/250

 

نارضایتی مردم از موبدان ساسانی، دروغ بزرگ ایرانستیزان_رودست 74 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=w7808UWogaE

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/686852091455948

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/259

 

رعنا رحیم پور مجری bbc از حمایت جمهوری اسلامی تا نمایش ممنوع الورودی به آمریکا_رودست 75 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=ZGhb1PFKbgM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/688788081262349

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/202

 

خوانندگان، شاعران، آهنگسازان ترانه ها و شعارهای شورش 57 چه کسانی بودند؟_رودست 76 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=7Y21K3giAM4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/691752854299205

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/227

 

کدام روشنفکران گفتند، عکس خمینی در ماه است؟_رودست 77 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=O64wzrC1Io4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/694422310698926

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/264

 

فریبرز رئیس دانا خانزاده ورشکسته، دخیل به مارکسیسم بسته_رودست 78 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=EUewC2wEx9Q

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/699866156821208

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/315

 

محمد امینی روشنفکر امروز یا ممد لنین چماقدار دیروز_رودست 79 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=BYUDYyj3Lfw

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/702553086552515

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/334

 

تراژدی فرخزادها_رودست 80 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=zbgiYMyajtY

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/705418122932678

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/345

 

پاسخ به تجزیه طلبان در باب دروغسرایی علیه کوروش بزرگ_رودست 81 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=jIFr6Td0ofk

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/718239728317184

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/399

 

اعمال ضد بشری چگونه در قرآن شرعی می شوند_رودست 82 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=9wLS2BUb4sk

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/721730054634818

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/413

 

افشای بی سابقه محمد رضا شجریان_رودست 83 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=PXbM1H9efX4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/724871274320696

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/426

 

دروغ کاپیتولاسیون و شورشیان 57_رودست 84 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=ztP5kPEXT_A

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/733426040131886

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/500

 

بررسی خیانتهای مزدک بامدادان در گفتگو با استاد ایرانشناس زرتشت ستوده_رودست 85

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=HHTt9DbjEW0

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/734330123374811

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/504

 

تجزیه طلبان طبق کنوانسیون حقوق بشر، حق آزادی بیان ندارند_رودست 86 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=O6C7Wdt2eBU

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/735585949915895

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/514

 

طبق قوانین بین الملی اقوام حق تکلم زبان مادری دارند، نه آموزش زبان یا به زبان مادری_رودست 87 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=7PAzt3y0o3o

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/743382935802863

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/550

 

بررسی تحریفات تاریخی و فرهنگی پان کردیسم (تجزیه طلبان کردنما)_رودست 88 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=9F6s48cfHn4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/748808515260305

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/595

 

جنایتهای حمید اشرف و سازمان تروریستی فداییان خلق در گفتگو با رهبر عملیات ساواک_رودست89 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=AMBAm8VI5yI

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/756149671192856

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/663

 

غلام حسین ساعدی از فرقه تجزیه طلب پیشه وری تا دست بوسی خمینی_رودست 90 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=IHqEy6o9D5Q

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/752502551557568

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/628

 

مستند افشای بی سابقه داریوش اقبالی_رودست 91 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=97zZM6jiTrA

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/765013240306499

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/722

 

دروغ ایرانستیزان، مبنی بر اسلام پروری محمدرضا شاه پهلوی_رودست 92 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=0dT9zPa6ArA

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/777706119037211

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/839

 

متن نامه مدیران 52 نشریه در مورد خطر دیکتاتوری محمد مصدق_رودست 93 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=pdByZAJEvYs

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/783103201830836

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/869

 

گفتگو با رکسانا گنجی از امضا کنندگان بیانیه «آخرین هشدار به آخرین ولیعهد_رودست 94 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=hsVP_uNnj3I

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/790995334374956

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/932

 

گفتگو با دکتر منوچهر رزم آرا و دکتر شهلا ممتاز از امضا کنندگان بیانیه «هشدار»_رودست 95 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=nSKLiLnnfzI

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/791628414311648/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/937

 

بررسی سخنان شاهزاده رضا پهلوی در دالاس با دکتر جیسون رضا جرجانی_رودست 96 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=_tPCkDwdgdQ

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/794378097370013

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/964

 

شاهان پهلوی، ناسیونالیسم ایرانی و شاهزاده رضا پهلوی_رودست 97 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=7-MuaSUYjBQ

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/803136723160817

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1023

 

مادر شایگان و سواستفاده از کودکان توسط سازمان تروریستی فداییان خلق_رودست 98 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=xxDz9ZXvrhQ

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/810963669044789

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1070

 

چرا فردوسی بزرگ، مسلمان نبود و باوری زرتشتی داشت_رودست 99

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=SUK7gr4adBc&t=170s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/849222328552256/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1368

 

پادشاه را با قرص فریب دادند، مردم در شورش 57 شرکت نکردند_رودست 100

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=_biy9aFss-0&t=1843s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/856198504521305/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1425

 

چگونه نشان سیکای جمهوری اسلامی تهیه شد و چرا طراح آن امروز پشیمان است؟_رودست 101

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=dUCFUJqA8uw&t=31s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/860739307400558/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1451

 

اسناد غیر قابل انکار از هندی زاده بودن خمینی_رودست 102

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=5GgWvr74aUY&t=13s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/873400959467726

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1558

 

زندانیان تروریست و خرابکاری که در سوم آبان 1357 آزاد شدند چه کسانی بودند؟ _رودست 103

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=0Nd9M8dDcBI&t=11s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/889926004481888

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1665

 

نام تروریست شریف بر روی دانشگاه صنعتی آریامهر_رودست 104

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=PqQsBCL4Dcs&t=62s

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1708

 

چگونه شورشیان 57 می خواستند ایران زدایی کنند ولی انجمن مغان نگذاشتند_رودست 105

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=PBugecd5B_k&t=787s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/908580742616414

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1873

 

سرکوب تجزیه طلبان اروپا غربی و تشویق تجزیه طلبان ایران_رودست 106

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=yIlilXo4Njs

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/921854384622383/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1934

 

گفتگو بی سابقه تیم رودست با درجه دار ارتشی در خاک ایران_رودست 107

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=sZwfpPBJUDg&t=2327s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/927754974032324/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1976

 

جنایات ارنستو چه گوآرا Che Guevara Atrocities _ رودست 108

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=p8Sv2UyFlFI&t=3448s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/931397380334750/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2013

 

چهارشنبه سیاه خرمشهر در ابتدای شورش 57 و خطرات انقلاب دمکراتیک _رودست 109

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=ysEZqEEo-L0&t=7s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/942048439269644

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2101

 

دسیسه گلوبالیستها علیه زبان پارسی در منطقه_زبان پارسی تحت ستم ترین زبان جهان_رودست 110

لینک یوتیوب:  https://www.youtube.com/watch?v=nxc5j9dzBpw&t=520s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/949452495195905/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2153

 

حقایق تکان دهنده از کشور عربستان _ رودست 111

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=52V5GHxP6aY

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/952328918241596

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2181

 

جنایات احزاب کرد در جنگ 24 روزه سنندج، خطرات انقلاب دمکراتیک _رودست 112

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=IOt1C2fPM2E&t=1888s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/961573957317092

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2225

 

جانباختگان کُرد که برای حفظ تمامیت ارضی توسط حزب دمکرات و کومله کشته شدند_رودست 113

لینک یوتیوب:  https://www.youtube.com/watch?v=mZzZ3IvgzwU&t=774s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/972175402923614/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2331

 

چگونه به دین زرتشت بپیوندیم _ رودست 114

لینک یوتیوب:  https://www.youtube.com/watch?v=oWA1UailZiI&t=2316s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/979426018865219/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2390

 

سقوط رضا پهلوی در گفتگو با خلبان ارتش شاهنشاهی شاپور شاهرخی صدر _ رودست 115

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=ZgSvKzx6-yY&t=2512s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/981670328640788/

لینک تلگرام:  https://t.me/rodast_omiddana/2419

 

زرتشتی شدن مناطق کردنشین، دسیسه تجزیه طلبان و فریب خوردن ملی گرایان_رودست 116

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=sZhPDW_lBj0&t=1329s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/989626297845191/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2495

 

راز پنهان شهبانو و رضا پهلوی در مورد مرگ مشکوک شاهپور علیرضا پهلوی چیست؟ _ رودست 117

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=35MXSzVJtzM&t=1415s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/992095384264949/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2513

 

سقوط جمهوری اسلامی مساوی با نابودی ایران_رضا پهلوی و مریم رجوی دو روی یک سکه_رودست118

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=qcj8NT61V3c&t=691s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/996833240457830/

لینک تلگرام:  https://t.me/rodast_omiddana/2542

 

چرا ایران باید در منطقه حضور داشته باشد، به کشورهای متحد کمک مالی کند_ رودست 119

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=mXVrQpptHUk&t=1357s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/998736510267503/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2552

 

کولبران، دسیسه تروریستهای تجزیه طلب، بی بی سی و صدای آمریکا_ رودست 120

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=0qvKfkcvBCo&t=1773s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/999470210194133/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2566

 

سراب دمکراسی غربی و معضل پناهجویان اسلامگرا در گفتگو با نیما زرتشت زاده_رودست 121

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=hMacMABQxX0&t=900s

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2579

 

برنارد کوشنر از اعضای مافیای اسرائیل و نقش وی در سوریه و کردستان_رودست 122

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=BbHdtTZtXlA&t=1333s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1005359749605179/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2626

 

برنارد لوی از مافیای صهیونسیم و نقش وی در آشوبها و تجزیه کشورهای منطقه_رودست 123

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=axNi-yqXpaM&t=1325s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1009687885839032/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2681

 

پاسخ آکادمیک به ایرانستیزی صادق زیبا کلام در مورد جنبش ایرانشهری_رودست 124

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=gtGkUiup_O0&t=1298s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1010647869076367/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2687

 

حذف پست ریاست جمهوری از جمهوری اسلامی _مزیت پادشاهی نسبت به جمهوری_رودست 125

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=4-ckT5VfiAA&t=1234s

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2699 

 

خیانت های محمد جواد ظریف و احتمال جاسوس بودنش برای آمریکا_رودست 126

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=1-3hkmnJnRA&t=1304s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1012855485522272

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2719

 

ویژه برنامه خیانت بی سابقه اصلاحطلبان با برجام و خلع سلاح باور نکردنی ایران _ رودست 127

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=U2zYQoB3Pvk&t=2835s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1015310021943485/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2741

 

نگذاریم هفتم آبان توسط اپوزسیون ورشکسته مصادره شود_ بایدها و نبایدها در پاسارگاد_رودست 128

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=rGYD7ZTzQcs&t=1901s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1017553478385806/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2757

 

کدام سلیبریتی ها و شخصیتها هفتم آبان روز کورش بزرگ را شادباش گفتند و نگفتند_رودست 129

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=1OJMqXCCTYA&t=694s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1024979987643155/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2957

 

اسناد نسل کشی ایرانیان توسط عرب ها، به ثبت رساندن جنایات عربها در سازمان ملل_رودست 130

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=YCLSB-tLpjo&t=864s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1028976547243499/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/3001

 

از پشت خطی سردار جعفری تا توالت طلای کاخ نیاوران پادشاه_رودست 131

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=KP0a5trjqI4&t=1765s

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/3046

 

برنامه های تحلیلی رودست

افشای بی سابقه سردبیر آمدنیوز توسط همبندی، هم خانه ای و دوست سابقش_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=M2Ws0EViN6w&t=1380s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1033004473507373/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/3040

 

اتفاقات هفتم آبان، هشدار به رژیم، خیانت اپوزسیون، مظلومیت فرزندان کورش_فیس گرام رودست +18

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=0K3cb7KqGy8

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1022981287843025/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2935

 

پاسخ امید دانا به هرزنامه عبدالستار دوشوکی تجزیه طلب بلوچ _ فیس گرام رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=RBk8nDgVwEU&t=191s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1021974711277016/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2862

 

پاسخ امید دانا به حملات اخیر سید علیرضا نوریزاده در مورد پارلمانی شدن حکومت_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=t88izSpBFU0&t=636s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1019109934896827/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2803

 

بررسی فایل صوتی رضا دیبا و حامی اش در مورد جنبش هفتم آبان_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=XXUmQoHHA-k&t=662s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1020853484722472/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2837

 

پاسخ به تحریف تاریخ علیرضا نوریزاده در دفاع از تجزیه طلبان_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=yM-l_h3oRj8&t=7s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1009085265899294/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2675

 

خود فروشی و دورویی مسعود صدر در حمایت از تروریستهای تجزیه طلب_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=BD18IY0Relk&t=557s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1008279615979859/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2664

 

تظاهرات تجزیه طلبان در کردستان ایران و عاقبت اقلیم کردی عراق_ فیسگرام رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=7pq-Iib2YVM&t=1688s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1006535319487622/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2657

 

پاسخ به برنامه رو به رو و حمایت از همه پرسی غیرقانونی اقلیم کردستان عراق_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=_KuuIHTPSV4&t=1124s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1006294379511716

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2644

 

پاسخ قاطع به حمایت جمشید چالنگی از تروریستهای تجزیه طلب_ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=lzZ5Eth6npM&t=365s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1005850016222819/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2636

 

پاسخ به زرتشتی ستیزی و جعل هویت برای تبلیغ اسلام در صداوسیما_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=ax5rptVmODU&t=994s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1003249716482849/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2609

 

پاسخ به دروغ های بهرام مشیری و حمایتش از تجزیه طلبان کردنما_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=vJ1a2-sA_Ug&t=2s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/1002152019925952/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2602

 

خطر سید مهدی جلالی تهرانی را جدی بگیرید _ رودست

لینک یوتیوب:  https://www.youtube.com/watch?v=18SsqD5NXEE&t=2235s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/986973478110473/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2468

 

دعوای مسعود صدر و امیر فخرآور نمونه ای از ابتذال اپوزسیون _ رودست

لینک یوتیوب:  https://www.youtube.com/watch?v=Vj-kdvrXaoc

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/985974861543668/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2457

 

جولان تجزیه طلبان برای همه پرسی کردستان عراق در صدای آمریکا _ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=EhnaJAOac2U&t=303s

لینک فیس بوک:  https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/983384015136086/

لینک تلگرام:  https://t.me/rodast_omiddana/2435

 

بیماران جنسی و گشنگان سکسی در اپوزسیون +18 _ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=qiy83Z0Ebo4&t=397s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/982382725236215/

لینک تلگرام:  https://t.me/rodast_omiddana/2428

 

رپورتاژ تبلیغاتی من و تو برای بوجود آمدن کشور جعلی کردستان _ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=GM-8oWtCyno

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/980540235420464/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2406

 

تبلیغات رسانه ای فعالین حقوق بشری (حشری) برای تروریست رامین حسین پناهی

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=CHVzlq_xsCw&t=1548s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/974058432735311/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2351

 

استخدام در ارتش شاهزاده به شرط اشتراک گذاری پستهای فیس بوک رضا پهلوی_رودست

لینک یوتیوب:  https://www.youtube.com/watch?v=eeDIRLFtGQs&t=1115s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/969640469843774/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2315

 

حمایت علیرضا میبدی، ایرج مصداقی و حسن اعتمادی از تجزیه طلبان در تلویزیون پارس_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=1HGtpVRxeDw&t=6s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/968447983296356/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2306

 

پاسخ به جعل تاریخ، دروغ پردازی و ایرانستیزی بهرام مشیری و هشدار به وی_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=RFSza_vWycc&t=2334s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/967307663410388/

لینک تلگرام:  https://t.me/rodast_omiddana/2295

 

پاسخ به توهین علیرضا نوریزاده به امید دانا و افشای ارتباطش با حزب تروریستی کومله_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=c8J_cab_05w&t=194s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/961907820617039/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2230

 

سخنی جدی با هواداران پادشاهی و تجدید پیمان با آرمان های شاهان پهلوی _ امید دانا

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=c5G2IERQ1e4&t=1198s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/959740290833792

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2213

 

مناظره امید دانا با رضا ضرابی در مورد مواضع ضد ملی رضا پهلوی و حامیانش

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=SCKBORwkXPA&t=2004s

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2197

 

زندانیان اهل سنت کُرد یا زندانیان داعشی؟ _ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=rAhxYsz5WA8&t=1031s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/950266718447816

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2168

 

مناظره امید دانا با یک شخص پرست در ارتباط با خیانتهای رضا پهلوی

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=Zla4Ry8JNaI&t=717s

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2123

 

حمایت از عربستان و استفاده از واژه جعلی «خلیج» در من و تو_ رودست 18+

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=-EwwMYvkFEg&t=811s

لینک فیس بوک:

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2111

 

وقتی شاهین نجفی، قربانی حامیان اوباش ساخته دست خودش می شود_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=0QnlXvKBxTI&t=1036s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/940014769473011/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2082

 

حسن روحانی و اطلاح طلبان ستون پنجم تجزیه طلبان و غرب گرایان_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=rF05LZRGbCs&t=1104s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/936319746509180/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/2045

 

شارلاتانیزیم امیرعباس فخرآور _ فیس گرام 23 رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=WVY_OT9Rjl4&t=6s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/927684100706078/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1992

 

افشاگری بی سابقه مجری تلویزیون جم تی وی در ارتباط با ترور و شخصیت سعید کریمیان_ رودست

لینک یوتیوب:

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/928024097338745/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1982

 

استفاده گوگل ترنسلیت از واژه جعلی خلیج ع–ی بجای خلیج فارس_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=nJSIImTDqDk&t=661s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/925594117581743/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1964

 

دروغ سرایی های سیروس ملکوتی و تجزیه طلبان تروریست پان کرد علیه عرفان قانعی فرد_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=Gk6XGL1v9RU&t=3s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/924669091007579/

لینک تلگرام:  https://t.me/rodast_omiddana/1956

 

حمایت کارشناسان تجزیه طلب و دمکرات تلویزیون من و تو از عربستان بابت دفاع از رضا پهلوی

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=UPk-se7cKaY&t=1947s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/920123108128844/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1925

 

پاسخی مستند به دروغ های داریوش اقبالی در مصاحبه با بی بی سی_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=amiXKOP6OSY&t=1734s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/916790358462119/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1903

 

نشست ضد ایرانی تجزیه طلبان تروریست به همراه شیرین عبادی در پارلمان سوئیس_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=O5k9LrGV1vg

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/913527028788452

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1890

 

جهالت سید محمد حسینی، سندی بر حقانیت استاد احمد کسروی_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=SPbrO2Tc-VM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/905796646228157

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1850

 

اجرای ترانه سیاسی و تجزیه طلبی «مهاباد» در چهارشنبه سوری استکهلم و حمایت رسانه من و تو_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=Xu6psL_z_w8&t=331s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/902428759898279

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1806

 

خیانتهای برگزار کنندگان جشن چهارشنبه سوری استکهلم و حمایت تلویزیون من و تو_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=TSSd23YLzRY&t=990s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/900883670052788

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1784

 

بکار بردن واژه جعلی خلیج برای خلیج فارس در تلویزیون رضا پهلوی_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=YJcCErvcH1M&t=249s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/892490034225485

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1684

 

چرا فیلم مزخرف اصغر فرهادی جایزه اسکار گرفت؟_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=XGhznNBL1SA&t=2073s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/891476954326793

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1676

 

بررسی آلبوم مبتذل رادیکال، شاهین نجفی _ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=BmXb7tElNf0&t=344s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/887292561411899

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1646

 

به بهانه دروغ ها و فرصت طلبی خسرو صمدی (فروهر) 18+ _ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=ytoZTELE2js&t=1384s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/884697415004747

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1631

 

رضا پهلوی مامور نابودی پادشاهی، تجزیه ایران و نقشه جدید خاورمیانه_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=FyXbsr9MzPs&t=2733s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/883785045095984

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1622

 

فیس گرام با مهرداد آسمانی_ قانون ویزای ترامپ_ تعهد هنرمندان به جامعه_ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=3ShZ1q7yKZE&t=628s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/881172425357246

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1611

 

از گوگوش و ابی تا اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه علیه ترامپ_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=hnzIR7PWn9A&t=1218s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/878182252322930

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1585

 

پاسخ به گزافه گویی محمدرضا شریفی نیا بر علیه پادشاه فقید_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=RvKcgM5GFYk&t=365s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/876741655800323

لینک تلگرام:  https://t.me/rodast_omiddana/1580

 

ایران ستیزی برنامه استیج «من و تو» با سواستفاده از یک بانوی افغانستانی_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=UG3RZBfCfEA&t=194s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/873911639416658

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1562

 

توهین رضا پهلوی به آتش نشانان پلاسکو و دروغ شورای ملی_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=0QFTWq4HpdU&t=410s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/872068752934280/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1548

 

شواهد بمب گذاری یا انفجارهای عمدی در مرگ ساختمان پلاسکو_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=JjdH3Fe6m54

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/870137446460744/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1526

 

جنگ گرگها، دلایل به قتل رسیدن هاشمی رفسنجانی و پارلمانی شدن جمهوری اسلامی_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=kOuhXMMNwvw&t=920s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/868792446595244/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1518

 

قدیس سازی از رفسنجانی توسط بی بی سی با استفاده از تجزیه طبان تروریسم_ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=_btBeqLDfV8&t=1227s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/866845673456588/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1507

 

نگرانی مشترک خامنه ای و اپوزسیون سکولار دمکرات از اسلام ستیزی ایرانگرایان_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=l3yNe3RMyhQ&t=1146s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/865048500302972/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1487

 

عزداری بی بی سی و چهره های مطرح برای مرگ هاشمی رفسنجانی و سکوت معنادار شورای ملی _ رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=W01MW5-pp7Q&t=1017s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/863510490456773/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1481

 

نشست تجزیه طلبان با حضور حسن اعتمادی، احمد رافت و یوسف بنی طرف_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=fbw9puRT32c&t=1247s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/852753254865830/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1400

 

آهای صدای آمریکا بی شرف، آذربایجان جنوبی کجاست؟ _رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=z58xV5NmrOA&t=41s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/849912125149943/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1374

 

بررسی افکار خطرناک رضا پهلوی در مصاحبه با رادیو فردا_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=XyXrTHwq5Q4&t=2716s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/842682389206250/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1329

 

رضا پهلوی: اگر قرار باشد به اسلام توهین شود، همان بهتر که جمهوری اسلامی سرکار باشد

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=RxsYtKT1tK4&t=57s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/838374659637023/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1307

 

فراکسیون مناطق ترک نشین ارتجاع قبیله گرایی_ما در ایران ترک نداریم_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=-U76djd3OR4&t=1092s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/834755519998937/

لینک تلگرام: https://t.me/rodast_omiddana/1284

 

پاسخ کوبنده به ایرانستیزی برنامه افق نو، صدای آمریکا در مورد هویت ایرانی _ رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=fWacYGMehgw&t=2138s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/833195623488260/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1277

 

شناسایی چهار شکنجه گر و مسئول بازداشت های هفتم آبان در پاسارگاد_ رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=kQVGYfgDYYA&t=4s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/831037620370727/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1253

 

پیروزی ترامپ، شکست مافیای دمکراسی و افتادن پرده فدرالیسم _رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=XZ9RPSONJhA&t=468s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/829046173903205/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1239

 

دفاع از تیم رودست و خودم امید دانا در برابر ایرانستیزان_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=CNBJca7qOzc&t=998s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/826672280807261/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1229

 

پاسخ به ایرانستیزی شاهزاده رضا پهلوی بر علیه عاشقان کورش در هفتم آبان_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=YmoiEvCAuQw&t=1956s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/824869070987582/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1184

 

شناسایی دشمنان هفتم آبان و بررسی حضور میلیونی ایرانیان در پاسارگاد_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=t-rom4ROWMc&t=829s

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/822842797856876/

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1172

 

پاسخ کوبنده به مستند بی بی سی در مورد جشن های 2500 ساله شاهنشاهی_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=a1qOL5Zol84

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/813043545503468

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1077

 

بنیاد گرایی ایرانی، نابودی اسلام و نجات جهان_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=gwOCQyv8aeo

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/807786516029171

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1046

 

بررسی تبلیغ تجزیه طلبی و پاسخ به مجری و کارشناسان تجزیه طلب رادیو فردا_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=SZNTDGBhxbo

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/806216262852863

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1040

 

پاسخ به توهین و تبلیغ نژادستیزی بر علیه ایرانیان توسط رادیو فردا_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=1wbB57pV5cQ

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/799672226840600

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/998

 

آیا شجریان لیاقت اسطوره شدن دارد که اینچنین برایش تولد می گیرند؟_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=8jEzxydDAI4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/805683849572771

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/1035

 

سکولار دمکراتهای حامی فدرالیسم و ریال های عربستان_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=PhG-wlO5qWw

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/798054147002408

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/989

 

گفتگو با دکترعلی فرازنده هماهنگ کننده دیدار شاهزاده رضا پهلوی با مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=mp4dZtPfQ-Q

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/799469346860888

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/996

 

پاسخ به توهین های سید علیرضا نوریزاده به امضا کنندگان بیانیه «هشدار»_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=yI9qxVCwyJI

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/793463194128170

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/957

 

پاسخ به توهین شورای ملی به معترضین به مواضع ضد ملی شاهزاده رضا پهلوی _ رودست 

لینک یویتوب: https://www.youtube.com/watch?v=POtKdI7NrSk

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/786488551492301

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/893

 

پاسخ به توهین علیرضا امیر قاسمی به شاهنشاه کورش بزرگ و شهبانو ماندانا_ رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=-CFtwvjCGlE

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/778143872326769

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/843

 

شکست تلویزیون من و تو از تیم رودست و بازگشت مستند داریوش به یوتیوب_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=IEqCp1ptvEc

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/776866595787830

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/831

 

پاسخ کوبنده به صادق زیبا کلام در مورد نشست نژاد پرستی در فرهنگ ایرانی_ رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=Urubg_qQh9U

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/773867136087776

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/804

 

پاسخ به ایرانستیزی بامداد اسماعیلی خبرنگار بی بی سی و رسانه های دولتی آلمان_ رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=bl5akaSbpz4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/773130469494776

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/800

 

عباس کیارستمی از گرایش به حزب توده تا نامه به احمدی نژاد_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=c9hrdGfPgQ8

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/762965043844652

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/711

 

پاسخ به اظهار فضل های علیرضا امیرقاسمی در دفاع از داریوش اقبالی_رودست

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/767965933344563

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/752

پاسخ به توهین شاهین نجفی در مورد لوح کورش بزرگ_رودست 

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/762414140566409

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/706

 

تورج دریایی، داعش و تخریب آثار باستانی_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=WxxuknFzaLA

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/759574047517085

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/683

 

پاسخ به اظهار فضل های علیرضا امیرقاسمی در دفاع از حبیب_رودست

لینک یویتوب: https://www.youtube.com/watch?v=dxVnxPvhNsA

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/756893861118437

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/668

 

پاسخ به توهین های مهمانهای پرگار بی بی سی به زنان ایران باستان_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=cAcS5Vn42_U

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/754773494663807

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/651

 حبیب بدون ابراز پشیمانی از خیانتهایش درگذشت_رودست 

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/751614648313025

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/622

 

پاسخ کوبنده به مهمانهای تجزیه طلب و هشدار جدی به بی بی سی_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=3fHV47Q4yVM

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/749624825178674

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/601

 

بررسی حضور اصغر فرهادی و شهاب حسینی به همراه سرمایه گذار قطری در جشنواره کن_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=eUN5J5D0r0I

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/745915888882901

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/572

 

پاسخ به مهمانهای تجزیه طلب حامی عربستان در تلویزیون من و تو_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=BBZJErC3spw

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/740099822797841

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/531

 

پاسخ به اظهار فضل های علی نیری_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=jH8JQw5ojfQ

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/737478923059931

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/521

 

نگاهی به شومن سیاسی، مهدی آقا زمانی_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=_yxHlJ3Fhh8

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/736353843172439

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/518

 

پاسخ به تمسخرهای سیاوش اردلان، مجری بی بی سی به تاریخ و فرهنگ ایران_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=_VfMX58wRQE

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/731390220335468

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/483

 

پاسخ به توهین یغما گلرویی در مورد شاهنشاه داریوش بزرگ_رودست +18 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=XvppOhMkRi0

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/730412297099927

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/474

 

پاسخ به توهین جدید یغما گلرویی در مورد تاج پادشاهی ایران 18+

لینک یوتیوب:

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/729804537160703

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/468

 

گفتگو با هنرمند نقاش ملی گرا بانو دانا_ رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=arGAKKO-Pgg

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/728870893920734

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/458

 

پاسخ به توهین یغما گلرویی به شاعران ایران بویژه فردوسی بزرگ 18+_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=EScjS56gJks

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/708070849334072

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/360

 

پاسخ توهین احمد باطبی به تاریخ ایران باستان +18_رودست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=15r5WHTiOVc

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/706204556187368

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/348

 

پاسخ به دروغهای سید محمد حسینی در دفاع از احمد شاملو_رودست

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=5e5Swq9940Y

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/697243910416766

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/289

 

بهرام مشیری: در ارتباط با خواندن مطلب جعلی از زبان اردشیر زاهدی سوتی دادم_رو دست 

لینک یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=4OPJ1Ti7Ha4

لینک فیس بوک: https://www.facebook.com/OmidDana84/videos/618202951654196

لینک تلگرام: https://telegram.me/rodast_omiddana/299

 

آرشیو پی دی اف برنامه های رودست را از لینک زیر دانلود کنید

آرشیو برنامه های رودست در یوتیوب، تلگرام، فیس بوک

139 Responses to آرشیو برنامه های رودست

 1. ehsan says:

  سلام
  برنامه هاتون عالییییییییییی

 2. amir says:

  با سلام خدمت شما
  ادامه بدید خیلی ما به آگاهی ما کمک کردید

 3. حامد says:

  آقا دستت دردنکنه من هر جا بحث میکنم برنامه های شما را به عنوان مرجع ارائه میدم

 4. reza akbarzadeh says:

  با سلام و عرض ادب . بدینوسیله از شما تقاضا دارم در تلگرام بیشتر فعال باشید

 5. ایران says:

  سلام دوست عزیز خدا وقت زنده باشید تا ما رو همینجوری آگاه کنی

 6. من منزاد says:

  دمتون گرم

 7. abc says:

  درود دوست گرامی.
  لطفا از فحاشی های یک مشت بی خرد ناراحت نشو و به راهت ادامه بده
  با سپاس

 8. alireza h says:

  شاهکار کردی امید جان خسته نباشی

 9. Shahin says:

  دم تو جون گرم خیلی ها رو سوزاندی

 10. حامد و پانیز says:

  ای کاش مانند شما 4 تا آدم وجود داشت آنوقت وضعمون این نبود

 11. نیما says:

  سلام دوست گرامی.
  به راهت با قدرت ادامه بده ما با پخش برنامه هات پشتت هستیم
  با سپاس

 12. بنده جهان says:

  درود سپاس بابت این همه آگاهی رسانی

 13. بازتاب: دعوت نامه بالاترين | نامه نگاری و متن نامه های اداری

 14. بازتاب: دعوت نامه براي بالاترين | نامه نگاری و متن نامه های اداری

 15. بازتاب: دعوت نامه سايت بالاترين | نامه نگاری و متن نامه های اداری

 16. بازتاب: ترانه سیاسی و تجزیه طلبی “مهاباد” در جشن چهارشنبه سوری استکهلم | سلکت موزیک

 17. بازتاب: کلیپ پیام حسن از ایران به مناسبت چهارمین سال فعالیت های تیم رودست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: