افشاگری استاد اکبر گلپایگانی علیه خیانتهای محمدرضا شجریان

اکبر گلپایگانی شدیدا به محمدرضا شجریان حمله کرده و گفته شجریان بایستی آن دنیا پاسخگو باشد..
استاد گلپایگانی در مصاحبه با روزنامه قانون و سپس با بیژن فرهودی حملات سنگینی را به شجریان و خیانتهایش را مطرح کرد..

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements