هشدار به کسانی که در معرض سو استفاده از عرفان قانعی فرد شیاد هستند..

500_first_frame
در زندگیم شیادهای زیادی دیدم ولی داستان عرفان قانعی فرد چیز دیگریست..
سه سالی عرفان قانعی فرد را از نزدیک میشناسم و با وجود اینکه در همان روزهای نخست پی به شخصیت سودجو و شیاد وی بردم قصد داشتم چیزی نگویم ولی دیدم وجدانم بر نمی تابد تا کسانی که در معرض خطر سواستفاده از ایشان هستند را آگاه نکنم…

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements