بیانیه هواداران پادشاهی به اظهارات شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با کیهان لندن

24_first_frame

بیانیه هواداران پادشاهی به اظهارات شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با کیهان لندن

شاهزاده رضا پهلوی،
ما جمعی از ایرانیان دلسوخته که سالها برای آزادی و نجات میهن و همچنین برپایی نظام پادشاهی در ایران پیکار کرده ایم، این نامه را برای شما نوشته ایم تا درخواست نماییم تا مطلب مهمی را که جنابعالی با زبان سیاسی در گفتگویتان با کیهان لندن بیان نمودید را با زبانی آشکار و ساده تر برای میلیونها هوادار پادشاهی، بازگویید تا تکلیف این جمعیت بزرگ و خوشدل با شما روشن گردد.
در زمان 1:13:23  گفتگوی شما با آقای بیژن فرهودی که به تاریخ ۲۶ نوامبر انتشار یافت، شما می فرمایید:

«اگر بخواهم نقشی در مملکت داشته باشم، نمیتونه یک نقش سمبلیک باشه که بدرد هیچ کس نخواهد خورد»
در اینجا شما آشکارا اعلام می دارید که نمی خواهید در آینده ایران، خود را در سامانه شهریاری کشور ببینید و اصولا نقش سمبولیک (نمادین) را برای خود قائل نمی باشید. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements