پاسخ احمد فراستی از امضا کنندگان بیانیه هشدار به نامه های امیر فیض

11391260_10205508398601955_6787049288876410723_n

با درود های مهرورزانه به پیشگاه جناب استاد امیر فیض .

 

پیشاپیش اجازه دهید مطالب مندرج زیر را بسیار دوستانه وهم میهنانه بحضور شما استاد گرانقدر عرض نمایم تا شاید اندکی گره گشای هشدار نامه گردد .

 

جناب استاد، من همواره در این سالیان دور از میهن واجبارأ در بیگانه دیار زیستن خود را شا گرد شما دانسته و از نوشتجات شما بسیار آموخته ام وکوشش نموده ام فرا گرفتهایم را در چهارچوب صداقت بدیگر هم میهنان آگاهی دهم ،هیچ لحظه ای عشق وایمان ووفاداریم به ایران ونظامی که در آن پرورش یافته وصادقانه خدمت کرده ام از قدرتش کاسته نگردیده است.

 

جناب امیرفیض آنچه در پسین میآد پرسشهای یک شاگرد از یک استاد بزرگ وگرانقدر است که انتظار دارد بآنها مهربانانه ودلجویانه نگریسته شود . ادامهٔ این نوشته را بخوانید