یاد گرفتم که…

Untitled3_First_Frame

از دوران کودکی وقتی نام «ایران» را می شنیدم حس غریبی و البته آشنا تمامی سلولهای بدنم را فرا می گرفت، بگونه ای که علاقمند شدم در مورد این حسم بیشتر بدانم..

تا 14 سالگی چندین کتاب در مورد تاریخ ایران خواندم و از 17 سالگی پایم به حزب پان ایرانیست و خانه سرور محسن پزشکپور باز شد، جلسات حزب را مرتب شرکت می کردم و هر روز بیشتر در مورد حس دوران کودکی ام به «ایران» می فهمیدم..

در 18 سالگی (1380) بابت پخش نشریه حزب (حاکمیت ملت) و شرکت در چند تظاهرات به مدت 70 روز بازداشت شدم ولی از آنجایی که سنم کم بود و برای بار نخستم بود، با وثیقه آزاد شدم و در دادگاه تبرئه شدم..(شعبه 26 قاضی حداد)
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

آخرین هشدار به آخرین ولیعهد (بیانیه پادشاهی خواهان بر علیه مواضع ضد ملی شاهزاده رضا پهلوی)

Screenshot (654)

آخرین هشدار به آخرین ولیعهد،
به حکمِ جبریِ تاریخ، نیاز و خطر، انسان و جامعه‌یِ انسانی‌ را به کوشش در راه‌گشایی و راه‌یابی‌ وا می‌دارد. از اینجا ست که بشر علمِ راهبرد (استراتژی) را می‌آغازد. ارزش‌ها معنا می‌یابند و در ساختاري اولویتی اعتبار می‌گیرند. هر ساختار، اولویتي وجودی دارد که «اصول» است و ساختار بر آن پایه و بنیاد، زنده و پایدار است و بی آن موجودیت ندارد. تاریخي کهن، و فرهنگي ادیب و رنگین، جغرافیایی فراخ و طبیعتي بَس غنی، نیرویي انسانی در کمّ پُرشمار و در کیف جوان و نیز درس‌خوانده، همه از شمارِ انباشتي ست که برکنار از هر سلیقه، خواستِ ایراني برخوردار از بالاترین شاخص های پیشرفت و سعادت بشری را، حقِ مسلمِ هر شهروندِ ایرانی می‌گرداند. امروز، در راه احقاقِ این حقِ مسلم، با شماري از موانع و دشواری‌ها رویاروی‌ايم، که بُن‌بستِ ۳۷ ساله‌یِ جمهوریِ اسلامی یکي از مهمترینِ آنها ست. در راهِ این پیکار، چهارچوب و اصول ملی، سنجه و کارپایه‌یِ هر راهبرد و کنش سیاسی می‌بایست بود. دفاع از چهارچوب ملی ایران که عبارت ست از؛ ادامهٔ این نوشته را بخوانید

سند پهلوی ستیزی یاشار پارسا (مهدی خسروی) یار غار این روزهای شاهزاده رضا پهلوی

Untitled 50

یاشار پارسا که به اتهام پولشویی و ارتباط با قاچاقچیان سیگار در کشور ایتالیا بازداشت شده بود و احتملا در آینده به همین جرم دادگاهی خواهد شد در گذشته با بدترین لحن به تخریب خاندان پهلوی بویژه شاهزاده رضا پهلوی می پرداخت، اما جالب اینجاست ایشان از سال 2012 یار غار شاهزاده رضا پهلوی می باشند..

کسانی که با شاهزاده رضا پهلوی کار کردند بخوبی می دانند این ارتباط امکان ندارد بابت دمکرات بودند شاهزاده باشد و حتما یاشار پارسا که اینروزها معلوم شده نام حقیقی اش مهدی خسروی است، فارغ از مسائل سیاسی حتما ارتباطات خاصی تری با شاهزاده رضا پهلوی دارد که با وجود سابقه اش اینچنین مورد حمایت شاهزاده رضا پهلوی است.. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

مستند افشای بی سابقه داریوش اقبالی_رودست 91