رعنا رحیم پور مجری bbc از حمایت جمهوری اسلامی تا نمایش ممنوع الورودی به آمریکا_رودست 75

Advertisements

نارضایتی مردم از موبدان ساسانی، دروغ بزرگ ایرانستیزان_رودست 74

جدا سازی موبدان و اوستا از گاتها و زرتشت، دسیسه ایرانستیزان_رودست 73

ماجرای فرار و کشته شدن بیژن جزنی و 8 تروریست همراهش_رودست 72

پرویز نیکخواه از ترور شاه، بخشودگی تا اعدامش توسط مسعود بهنود_رودست 71