پیام نژادگان در روز کورش بزرگ به صداوسیما، دلالان حقوق بشر و رسانه های غربی_رودست

چرا جنگ ما، جنگ پرچم است_رودست 62

سید کامبیز حسینی از غنچه های انقلاب تا فردوسی ستیزی_رو دست 61

چرا شهبانو فرح پهلوی، مادر ملت ایران است_رودست 60