بررسی برنامه پرگار بی بی سی ساواک در گفتگو با احمد فراستی_رو دست 52

دهه پنجاهی ها، امیر تتلو و شورای ملی

83_First_Frame

در آغاز نوشتار بایستی اشاره کنم به هیچ روی قصد توجیه اشتباه خویش را در باب شناسایی ادمین فحاش دهه پنجاهی ها ندارم، درست است که تعدادی معلوم الحال قصد تخریب اینجانب را داشتند اما در وهله نخست مقصر اصلی من کمترین می باشم زیرا زمانی که در این سطح مبارزه می کنم بایستی هوشیار تر باشم و بیشتر دقت کنم.

بنابراین مسئولیت اتفاقی که افتاده را شخصا به گردن می گیرم و از مخاطبین عزیزمان و بچه های رو دست بویژه بانو ارغوان که بخشی از متن ها را بنا بر خواست و اطمینان به اینجانب خواندند پوزش خواهی رسمی می کنم و پیمان می بندم زین پس در برابر فریبکاران و عوامل معلوم الحال بیشتر دقت نمایم…. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

ملی شدن صنعت نفت و خیانتهای مصدق در گفتگو با استاد مهدی شمشیری_رو دست 51

حزب رستاخیز و دروغهای شورشیان 57_رو دست 50

بهرام مشیری: در ارتباط با خواندن مطلب جعلی از زبان اردشیر زاهدی سوتی دادم_رو دست