در باب بی شرمی رضا پیرزاده، مهدی آقا زمانی و شورای ضد ملی

20_First_Frame

دروغ ها و بی حیایی رضا پیرزاده و مهدی آقا زمانی از دفتر و رسانه رسمی شاهزاده رضا پهلوی حال هر انسان آگاهی را برهم میزند…

برنامه چند روز گذشته این دو تا جانور بدجوری روی اعصاب اینجانب رفته زیرا به راحتی آب خوردن دروغ به ناف ملت ناآگاه ایران می بندند و خیال می کنند کسی نمی فهمه لازم دیدم چند نکته را بیان کنم تا حضرات خیال نکنند همه نمی فهمند…

نخست: شاهزاده عزیز به دفتر سیاسی خویش یاد بدهید ما پادشاهی خواه هستیم نه سلطنت طلب اینقدر که مدیر تلویزیون شما مهدی آقا زمانی به ما پادشاهی خواهان سلطنت طلب گفت صدا سیما جمهوری اسلامی نگفت… ادامهٔ این نوشته را بخوانید