باستان شناسان جعلی، تحریف تاریخ، بی سی سی و صدای آمریکا_رو دست 26

5 نظر برای “باستان شناسان جعلی، تحریف تاریخ، بی سی سی و صدای آمریکا_رو دست 26

 1. امید جان متاسفانه تجزیه طلب های کرد که در بالاترین با نقاب مبارزه با جمهوری اسلامی دارند فعالیت میکنند ، باز هم از هم کیش خودشان که یک تروریست جانی و تجزیه طلب به نام (صابر مخلد موانە) که از اعضای سابق کومله است حمایت کردند و برای این قاتل تروریست موضوع داغ زدند و از این شخص ضدایرانی که قاتل فرزندان وطن میباشد ، قهرمان ملی و آزادی خواهی که به مبارزه با جمهوری اسلامی مشغول بوده !!!!!!!!!! یک زندانی سیاسی !!!!!! ساختند و جازدند !!!!!! تا بتوانند با مظلوم نشان دادن این افراد از وطن پرستان واقعی و مبارزین حقیقی کولی بگیرند و با تبلیغات قوی تر در جهت نجات جان باقی تروریست های تجزیه طلب کرد زندانی در ایران کمک بگیرند تا تروریست های کرد را از زندان بیرون بیاورند و به جان خاک پاک ایران عزیز بیندازند و تکه پاره اش کنند . امید جان من به شما میگویم در این 33 سال که از عمر کٍثیف جمهوری اسلامی جهل و جنون میگذرد ، حتی یک کرد برای ایران ما جان نداده و هر کردی که کشته شده برای تشکیل کشور موهوم و خیالی کردستان بوده و هست و خواهد بود . امید جان میدانم که شما هم مثل من و خیلی های دیگر این مسئله را میدانید اما از ترس کردها جرات گفتن حقیقت را ندارید و سکوت میکنید ولی میدانم که عشق به ایران بر ترس ها غلبه خواهد کرد ، اگر واقعا عاشق ایران باشید .

  آیا زندانی سیاسی که شما هم یکی از آن هزارن زندانی عاشق ایران بودید در دستانش مسلسل داشت و یا دارد ؟! خدا میداند این کرد تروریست با رگبار مسلسل ش جان چند سرباز وظیفه بخت برگشته و عاشق ایران را گرفته است

  آیا این درست است !؟ موضوع داغ برای کسیکه دشمن تمامیت ارضی ایران ماست!؟

  https://www.balatarin.com/topic/2015/1/6/1015553

  قضاوت با شما…. هر کسیکه اندک هوشی داشته باشد ، میفهمد که این تروریست های کرد به ظاهر ایران ایران میکنند ولی در دل نقشه شومی برای تجزیه ایران دارند……

 2. امید جان متاسفانه تجزیه طلب های کرد که در بالاترین با نقاب مبارزه با جمهوری اسلامی دارند فعالیت میکنند ، باز هم از هم کیش خودشان که یک تروریست جانی و تجزیه طلب به نام (صابر مخلد موانە) که از اعضای سابق کومله است حمایت کردند و برای این قاتل تروریست موضوع داغ زدند و از این شخص ضدایرانی که قاتل فرزندان وطن میباشد ، قهرمان ملی و آزادی خواهی که به مبارزه با جمهوری اسلامی مشغول بوده !!!!!!!!!! یک زندانی سیاسی !!!!!! ساختند و جازدند !!!!!! تا بتوانند با مظلوم نشان دادن این افراد از وطن پرستان واقعی و مبارزین حقیقی کولی بگیرند و با تبلیغات قوی تر در جهت نجات جان باقی تروریست های تجزیه طلب کرد زندانی در ایران کمک بگیرند تا تروریست های کرد را از زندان بیرون بیاورند و به جان خاک پاک ایران عزیز بیندازند و تکه پاره اش کنند . امید جان من به شما میگویم در این 33 سال که از عمر کٍثیف جمهوری اسلامی جهل و جنون میگذرد ، حتی یک کرد برای ایران ما جان نداده و هر کردی که کشته شده برای تشکیل کشور موهوم و خیالی کردستان بوده و هست و خواهد بود . امید جان میدانم که شما هم مثل من و خیلی های دیگر این مسئله را میدانید اما از ترس کردها جرات گفتن حقیقت را ندارید و سکوت میکنید ولی میدانم که عشق به ایران بر ترس ها غلبه خواهد کرد ، اگر واقعا عاشق ایران باشید .

  آیا زندانی سیاسی که شما هم یکی از آن هزارن زندانی عاشق ایران بودید در دستانش مسلسل داشت و یا دارد ؟! خدا میداند این کرد تروریست با رگبار مسلسل ش جان چند سرباز وظیفه بخت برگشته و عاشق ایران را گرفته است

  آیا این درست است !؟ موضوع داغ برای کسیکه دشمن تمامیت ارضی ایران ماست!؟

  https://www.balatarin.com/topic/2015/1/6/1015553

  قضاوت با شما…. هر کسیکه اندک هوشی داشته باشد ، میفهمد که این تروریست های کرد به ظاهر ایران ایران میکنند ولی در دل نقشه شومی برای تجزیه ایران دارند……

 3. امید جان متاسفانه تجزیه طلب های کرد که در بالاترین با نقاب مبارزه با جمهوری اسلامی دارند فعالیت میکنند ، باز هم از هم کیش خودشان که یک تروریست جانی و تجزیه طلب به نام (صابر مخلد موانە) که از اعضای سابق کومله است حمایت کردند و برای این قاتل تروریست موضوع داغ زدند و از این شخص ضدایرانی که قاتل فرزندان وطن میباشد ، قهرمان ملی و آزادی خواهی که به مبارزه با جمهوری اسلامی مشغول بوده !!!!!!!!!! یک زندانی سیاسی !!!!!! ساختند و جازدند !!!!!! تا بتوانند با مظلوم نشان دادن این افراد از وطن پرستان واقعی و مبارزین حقیقی کولی بگیرند و با تبلیغات قوی تر در جهت نجات جان باقی تروریست های تجزیه طلب کرد زندانی در ایران کمک بگیرند تا تروریست های کرد را از زندان بیرون بیاورند و به جان خاک پاک ایران عزیز بیندازند و تکه پاره اش کنند . امید جان من به شما میگویم در این 33 سال که از عمر کٍثیف جمهوری اسلامی جهل و جنون میگذرد ، حتی یک کرد برای ایران ما جان نداده و هر کردی که کشته شده برای تشکیل کشور موهوم و خیالی کردستان بوده و هست و خواهد بود . امید جان میدانم که شما هم مثل من و خیلی های دیگر این مسئله را میدانید اما از ترس کردها جرات گفتن حقیقت را ندارید و سکوت میکنید ولی میدانم که عشق به ایران بر ترس ها غلبه خواهد کرد ، اگر واقعا عاشق ایران باشید .

  آیا زندانی سیاسی که شما هم یکی از آن هزارن زندانی عاشق ایران بودید در دستانش مسلسل داشت و یا دارد ؟! خدا میداند این کرد تروریست با رگبار مسلسل ش جان چند سرباز وظیفه بخت برگشته و عاشق ایران را گرفته است

  آیا این درست است !؟ موضوع داغ برای کسیکه دشمن تمامیت ارضی ایران ماست!؟

  https://www.balatarin.com/topic/2015/1/6/1015553

  قضاوت با شما…. هر کسیکه اندک هوشی داشته باشد ، میفهمد که این تروریست های کرد به ظاهر ایران ایران میکنند ولی در دل نقشه شومی برای تکه تکه کردن ایران دارند……

  1. شما لازم نیست به امید دانا درس شهامت بدهید انوقتی که امید دانا یک تنه جلوی همه تجزیه طلب های کرد در استکهلم ایستادند شما کجا بودید و چرا از ایشان حمایت نکردید. در ضمن اگر لازم باشد امید جان یه مینی رودستی هم به تروریست های تجزیه طلب کرد خواهند زد تا دیگه خودشون رو در بالاترین ایران پرست نشان ندهند.

 4. اخیرا بی بی سی مستندی در مورد کوبانی و کردهای سوریه داشت . در این مستند میشد رزمندگان کرد ایرانی را هم دید که در کنار کردهای سوریه میجنگیدند . وقتی بی بی سی با این گروه صحبت کرد میگفتند امروز آزادی کوبانی ، فردا آزادی کردستان ایران با به قول خودشان کردستان شرقی . این کردهای ایرانی که اکنون در کنار حزب کارگران کردستان و سایر احزاب کمونیست و تروریست کرد بر علیه داعش میجنگند فردا برای ما ایرانیها مشکلی خواهند شد . اینها اکنون درمدرسه تروریستهای کرد درس استقلال کردستان می آموزند و فردا که به ایران بازگردند هم جنگ دیده اند و هم خواهان استقلال .

  تا حد زیادی شبیه ماجرای افغانستان است که آمریکا همه گروههای اسلامی را بر علیه شوروی در آنجا تقویت کرد و از همه جای دنیا مسلمانان افراطی برای جنگ بر علیه شوروی به افغانستان رفتند و پس از سقوط دولت تحت حمایت شوروی در افغانستان این مسلمانان افراطی جنگدیده و تجربه اندوخته به کشورهای خود بازگشتند و موسس گروههای القاعده و داعش و سایر گروههای تروریستی اسلامی شدند .

  نگارنده سالهاست که در این زمینه هشدار داده ام . به نظر من بزرگترین و مهیبترین خطری که ایران ما را پس از فروپاشی دیکتاتوری اسلامی تهدید میکند مسئله جدایی طلبی در بخشهایی از ایران خواهد بود . این امر جدید نیست و سابقه تاریخی دارد . هرگاه حکومت مرکزی ضعیف شده استانهای حاشیه ای سعی در جدایی از ایران داشته اند . کردستان ایران سابقه صد ساله ای در طلب استقلال دارد . کردها از زمان اسمعیل آقا سمیتقو در پی استقلال بوده اند و پس از حمله خارجیان در سال 1320 نیزبا استفاده از فرصت جمهوری کردستان را ایجاد کردند . در سال 57 هم با فروپاشی دولت مقتدر مرکزی دوباره برای استقلال تلاش کردند . اکنون نیز منتظر فرصت دیگری هستند که به زودی با فروپاشی دیکتاتوری اسلامی در ایران ایجاد خواهد شد . یادمان نرود اضافه بر ایران تجربه کشورهای دیگر هم مقابلمان است . پس از فروپاشی دولت مقتدر شوروی همه استانهای حاشیه ای آن دولت جدا شدند و تبدیل به کشورهای مستقل شدند . پس از سقوط حزب کمونیست یوگسلاوی نیز این کشور چند پاره شد . پس در این مورد که پس از سقوط جمهوری اسلامی استانهای حاشیه ای بر طبل استقلال خواهند کوبید شکی نیست و از هم اکنون باید برای آن روز آماده شد .

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s