انگیزه مبارزاتی اینجانب بر علیه شورشیان 57

Untitled 1661

سوگند به همین چهره مایوس پادشاه فقید با یاری جوانان ایران چنان بلایی سر شورشیان 57 می آوریم که تا ابد ضرب و المثل مردم جهان شوند.

یک مشت مردم ناسپاس و الیت وطن فروش از چپ تا اسلامگرایش تا ملی مذهبی مصدقی اش باعث شدند ایران نابود شود.
دلیل اصلی اینجانب برای روشنگری بر علیه شورشیان 57 چهره مایوس پادشاه در این تصویر میباشد در این تصویر پادشاه دارند با خبرنگار فرانسه مصاحبه میکنند، برایم بسیار درد آور هست که چهره پادشاهم را اینگونه ببینم.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements