انتشار نخستین عکس از حسن سی سختی زندانی سیاسی

حسن سی سختی

دو سال پیش در مورد حسن سی سختی مقاله ای نوشتم که در وب سایت حقوق بشری هرانا منتشر شد هم اکنون به بهانه نخستین عکس حسن سی سختی که به دستم رسیده شما را دعوت به خواندن مقاله در مورد این زندانی مظلوم میکنم.
امید دانا

لینک مقاله در وب سایت هرانا ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements