اندر باب مجریان ظاهر ساز

r_First_Frame

دو سه روز پیش یکی از مجریان معروف تلویزیونهای لس آنجلسی با من تماس گرفت و حال و احوال ما را پس از مدتها پرسید و گفت:

«امید جان خیلی دوست دارم شما را در برنامه هایم دعوت کنم، اما باور کن به جان بچه ام جراتش را ندارم، آخه میدانی خیلی دشمن داری دعوتت کنم پس از برنامه کلی فحش میخورم اونم از نوع ناموسیش 🙂
باور کن در ظرف 30 سالی که در خارج هستم هیچ کس را مانند تو ندیدم که بهش اینقدر حساس باشند و این همه دشمن داشته باشد، اما خدایش برنامه ها و فعالیتهایت حقه حقه»
ادامهٔ این نوشته را بخوانید