اندر باب مجریان ظاهر ساز

r_First_Frame

دو سه روز پیش یکی از مجریان معروف تلویزیونهای لس آنجلسی با من تماس گرفت و حال و احوال ما را پس از مدتها پرسید و گفت:

«امید جان خیلی دوست دارم شما را در برنامه هایم دعوت کنم، اما باور کن به جان بچه ام جراتش را ندارم، آخه میدانی خیلی دشمن داری دعوتت کنم پس از برنامه کلی فحش میخورم اونم از نوع ناموسیش 🙂
باور کن در ظرف 30 سالی که در خارج هستم هیچ کس را مانند تو ندیدم که بهش اینقدر حساس باشند و این همه دشمن داشته باشد، اما خدایش برنامه ها و فعالیتهایت حقه حقه»
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

اسید پاشی اسلامی و شورشیان 57_رو دست 14

چرا نباید به اعتقادات مسلمانان احترام گذاشت_رو دست 13

شاهین نجفی خواننده روشنفکر یا اراذل اوباش ضد ایرانی_رو دست 12

پخش فیلم جعلی از سوی علیرضا نوریزاده با ارائه سند_رو دست


ادامهٔ این نوشته را بخوانید