آرش مقدم اصلان پور به 8 سال زندان محکوم شد.

آرش مقدم اصلان‌پور

جرمش جستجو در تاریخ ایران برای احیای هویت ایرانی بود، گفتن حق نداری بدانی از کجا آمده ای اما او زیر بار نرفت و همچنان در فرهنگ ایران به کنکاش مشغول بود تا اینکه دگر تاب تحملشان تمام شد و با ضربات اجسام سخت به جانش افتادند و به بند کشیدنش و تا توانستند تحقیرش نمودند و در نهایت گفتند بایستی 8 سال در زندان زیر شکنجه روزگار بگذارنی.

آری بار دیگر یکی از فرزندان غیورمند ایران به نام «آرش مقدم اصلان پور» معروف به «آرش اشایی» با احکام نا عادلانه رژیم اسلامی به بند کشیده شده است و این وظیفه تک تک ماست که صدای مظلومیت ایشان را به گوش جهانیان برسانیم:
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

دیدار با هنرمندان کشور در استکهلم

امید دانا

دیروز در کنار جمعی از هنرمندان در استکهلم بودم، وقتی پای درد دل این هنرمندان مینشستی تازه میفهمیدید برای همین فیلمهایی که در ایران ساخته میشود با چه محدودیتهای عجیبی دسته و پنجه نرم میکنند.

در میان هنرمندانی که دیروز باهاشون همکلام شدم «فرهاد اصلانی» شخصیت دیگری بود خیلی دلش پر بود و بابت وضعیت موجود بسیار برهم ریخته به نظرم می آمد.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید