شیادی به نام علی شریعتی _ رو دست

احمد شاملو شاعر یا ایرانستیز حامی تروریسم_رو دست


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

قیام مردمی 28 امرداد بر علیه کودتای مصدق_رو دست

محمد مصدق فردی قانونمند و دمکرات یا قانون گریز و زن ستیز – رو دست

استدیو کوچک من

 

20140807_192843

بلاخره سفارش نورپردازی استدیو کوچک ما از کشور هلند رسید 🙂

پیشاپیش بگم این استدیو کوچک را کلا با پول خودم ساختم، بجای اینکه با پولهایم در اروپا در دیسکوها الاف باشم پولهایم را چند ماه جمع کردم تا این استدیو کوچک را دست و پا کنم تا ماه آینده هم یک دوربین حرفه ای میخرم تا در بیاد چشم دشمنان ایران که ما میهن پرستان را نمیتوانند ببینند 🙂
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

دمکراسی یونان یا پادشاهی در ایران کدامیک انسانی تر بودند؟_رودست