دروغگویی به سبک آرش سیگارچی


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

حال و هوای بازی ایران و آرژانتین در استکهلم

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

هومان موسوی در کنار پرچم جمهوری اسلامی

هومان موسوی

آقای هومان تو شرم نکردی، تو دیگر چرا پدر و مادر تو زیر همین پرچم اعدام شدند، خودت و برادرت زیر همین پرچم منحوس زندان کشیدید، خون پدر و مادر را به چه بهایی فروختی ؟

یکی دیگه از زندانیان دوزاری که خیلی زود متوجه شدم انسان ناپاکی هست این آقای هومان موسوی هست که هم اکنون در خارج از ایران با افتخار پرچم منحوس جمهوری اسلامی را بر دوشش انداخته!
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

حمایت ایرانیان استکهلم از تیم ملی با پرچم شیروخورشید


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

به بهانه حمایت از تیم ملی استفاده از پرچم جمهوری اسلامی !


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

اعلام برائت از دو تجزیه طلب که در لباس ملی گرایی به سویم آمدند/ امید دانا

90_First_Frame

همواره گفتم تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران خط قرمز اینجانب بوده و هست!

شخصیت اینجانب بابت فعالیتهای بیرونی در چارچوب خواستگاه ایرانشهری در فضای سیاسی ایران بر همگان آشکار هست اما از آن سوی خیلی ها که به سوی اینجانب برای فعالیت سیاسی می آیند و یا معرفی میشوند شخصیتهایشان در پرده ای از ابهام قرار داشته و دارد اما اینجانب مبنا را بر مثبت اندیشی و گفتار خود اشخاص قرار می دهم.

مدتی است هشدارهایی از سوی برخی از فعالین سیاسی در مورد برخی از اطرافیانم به صورت خصوصی برایم ارسال شده است مبنی بر همکاری این افراد با گروهک های تروریستی و تجزیه طلب … ادامهٔ این نوشته را بخوانید

هفته اول آکسیون طرح غرامت جوانان از شورشیان 57 به روایت تصویر

DSC_7028

امروز به یاری جوانان استکهلم هفته نخست آکسیون طرح غرامت جوانان از شورشیان 57 برگزار شد

هفته نخست که با نام رضا شاه بزرگ برگزار میشد همراه بود از شور و شادی و به نمایش گذاشتن فرتور ارتشیان سرافراز شاهنشاهی ایران که ناجوانمردانه توسط شورشیان 57 تیرباران شدند، همچنین پرسشهای رهگذارن از جوانان ایرانی در مورد آکسیون برگزار شده از نکات برجسته آکسیون بود.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

گزارش از آکسیون طرح غرامت جوانان از شورشیان 57 هفته اول به نام رضا شاه بزرگ

افشاء محسن نامجو با ارائه اسناد


ادامهٔ این نوشته را بخوانید