کاشت درخت سرو در ایران به یاد نیاکانمان

609_First_Frame

زمانی که در ایران بودم به همراه دوستانم هر ماه به افتخار ایران بزرگ یک نهال سرو در پارکها و یا کوه های تهران میکاشتیم.

در هنگام کاشتن سرو روبان سبز و سپید و سرخ را به همراه فرتوری از نشان شیروخورشید را به نهال سرو میبستیم و همگی دور درخت می ایستادیم و با همدیگر سرود ای ایران را میخواندیم.

سرو نشان پایداری ایرانیان در برابر مشکلات تاریخی نیاکانمان هست.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements