دلنوشته: زمانی که خودم هستم !

45_First_Frame

زمانی که پای حقیقت می ایستم، متهم به افراطی گری میشوم!

زمانی که در خودم هستم و سکوت میکنم، میگویند ترسو هستم!

زمانی که اظهار نظر میکنم میگویند تمامیت خواهم!

زمانی که دیدگاهم را بیان نمیکنم میگویند بی سواد هستم! ادامهٔ این نوشته را بخوانید

گفتگو امید دانا با شهرام همایون در ارتباط با اتفاقات روز کارگر در استکهلم

ادامهٔ این نوشته را بخوانید