برای بار پنجم وحید اصغری از رفتن به دادگاه سر باز زد.

وحید اصغری

وحید اصغری زندانی سیاسی که محکوم به اعدام شده است برای بار پنجم از رفتن به دادگاه سر باز زد

وحید اصغری که به جرم مسائل سایبری از سال 87 تا کنون در زندان به سر میبرد، در سال 90 از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements