خاطره ای از دیدار با «لارس ویلکس» و پناهجویان در استکهلم

5_First_Frame

یکی از خاطرات جالب من بر میگردد به یکی از تظاهراتهایی که به مناسبت آزادی بیان در شهر استکهلم در سال 2012 برگزار شد.

در آنروز کاریکاتوریست محبوب «لارس ویلکس» (Lars Wilks) که کاریکاتورهایی که در مورد «محمد» پیامبر اسلام کشیده بود و در روزنامه دانمارکی منتشر شده بود نیز در جمع تظاهرات کنندگان بود.

جالب اینجا بود ایشان نزدیک به یک ساعت در گوشه ای ایستاده بود و کسی با ایشان کار نداشت و حتا از جمع ایرانیان که عموما پناهجو بودند کسی ایشان را نشناخت تا برای گرفتن عکس به سوی ایشان برود، وقتی من به سراغ ایشان رفتم و فهمید من شناختمش بسیار خشنود شد و با روی گشاده با من عکسی یادگاری انداختند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید