خبر تجاوز محمد نوریزاد به دخترش دروغی شرم آور!

قف_First_Frame

امروز بسیار بابت انتشار خبر دروغ و زننده تجاوز محمد نوریزاد به دختر 32 ساله اش به حال مردم کشورم که تحت تاثیر فرهنگ پلید اسلامی قرار دارند تاسف خوردم!

آقای نوریزاد عزیز امروز من به خوبی شما را درک میکنم زیرا:

خود نمونه بارزی از قربانیان اینگونه خبرهای دورغ هستم و هر دم از سوی جمهوری اسلامی، و چه از سوی بیماران چشم تنگ در جبهه اپوزسیون مورد بدترین تهمت ها و افتراها قرار میگیرم! ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements