کاوه رحیمی به یک سال حبس تعزیزی محکوم شد

کاوه رحیمی

کاوه رحیمی از فعالین فرهنگی به جرم تبلیغ علیه نظام در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به یک سال حبس تعزیزی محکوم شد.

ایشان پیشتر توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و به مدت سه ماه در زیر شدیدترین شکنجه های در سلول های 209 و 240 قرار گرفت تا زیر فشار بازجویی حاضر به اعترافات دروغین شود و در نهایت با وثیقه 100 میلیونی آزاد شده و دادگاه ایشان در هفته گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید