چه کسانی پشت خبر جعلی فرار پیمان عارفی بودند


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

صدای پیمان عارفی، ای کاش سال 88 اعدام شده بودم


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

رسوایی اصلاح طلبان، پیمان عارفی به خانه برگشت

پیمان عارفی پیدا شد

همانگونه که پیش بینی کرده بودم پیمان عارفی دچار شوک شده بود و قصد از بین بردن خودش را داشته و اندکی به خودش آمده و برگشته خانه و هم اکنون در منزل برادرش هست.
اما اخبار دروغ فرار پیمان را چه کسانی منتشر کردند؟

نخستین کسی که اخبار دروغ فرار و یا متواری شدن پیمان عارفی را منتشر کرد، یکی از اعضای رده دهم حزب مشارکت به نام مهدی اقبال بود که در صفحه فیس بوکش اینچنین نوشت: ادامهٔ این نوشته را بخوانید