امشب همه پیمان شناس شدند، شرم بر شما

پیمان عارفی

پس از آزادیم 60 روز در ایران بودم و از آنجایی که رابطه من و پیمان بسیار صمیمی بود و در مدت بازداشتم همسرم نازنین زرین کلاه با همسر پیمان زیبا صادق زاده و مادرش ناهید رحمانی بسیار صمیمی شده بودند به خانه پیمان رفت آمد کردیم و همان زمان قرار شد در شب عروسیم ( در واقع شب خروجم از ایران) زیبا همسر من را آرایش کند.

در مدت 60 روزی که بارها با خانواده پیمان رفت آمد داشتم مادر و همسر پیمان با لحنی بغض آلود میگفتند کسی به فکر ما نیست کسی اخبار ما را رسانه ای نمیکند در همان چند روز با یکی از یاران که ارتباط خوبی با سایت هرانا داشت به منزل پیمان رفتم و مادر پیمان اینقدر خوشحال شده بود و من را ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

جان باختن مادر و همسر پیمان عارفی زندانی سیاسی

آرش رحمانی_پیمان عارفی

باورم نمیشه خبر به مانند آوار بر سر من و هسمرم فرود آمده و در خانه ما امشب ول وله ای بپاست و هر دو همدیگر را بغل کرده و داریم و از ته دل میگریم!!

پیمان عارفی پسر عمه آرش رحمانی همبندی عزیز من که از زمستان 89 به زندان مسجد سلیمان تبعید شده بود و هر ماه همسر و مادرش از تهران به دیدنش میرفتند، این هفته نیز رفتند اما!!! ادامهٔ این نوشته را بخوانید