زمانی برای آغاز نیست، زنگ پایان مدتهاست به صدا در آمده.

امید دانا

ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻱ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ, ﺯﻧﮓ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ.

رفتار شبه ایرانیان حال مشمئز کننده ای بهم میدهد، گویی این مردم را هیچگاه نمیشناختم، خنده هایشان، نگاه هایشان و حتا درود یا سلامشان به منزله سودجویست، حال امروز این شبه ایرانیان به منزله راز بقاست، راز بقایی به قیمت کشتن عاطفه، راز بقایی به قیمت از بین بردن حقیقت، راز بقایی به قیمت انکار هویت، راز بقایی به قیمت خیانت، دروغ.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید