درد دل با ليونل مسي

ليونل مسي

با درود به جناب ليونل مسي مهاجم خوب کشور آرژانتین و تیم باشگاهی بارسلونا

باور کنید مردم ما اینگونه نبودند، باور کنید ما مردمی صلح جو میباشیم و همواره در راه آبادانی جهان به سوی علم رفته ایم و علم جهانی به ایران بسیار وامدار است، ما دارای فرهنگ ژرفی میباشیم، در 2500 سال پیش زمانی که برده داری در همه جا موج میزد در کشور من امر نکوهیده شده ای بود و کوروش بزرگ برده داری را در کشورهایی که فاتح میشد منع میکرد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید