آقای جواد ظریف تمامیت ارضی ایران بویژه جزایر سه گانه قابل مذاکره نیست

دئ_First_Frame

نگاه نکن یک مشت ناآگاه صفحه فیس بوکت را لایک کردند و هر کاری کنی قبول میکنند، در ارتباط با تمامیت ارضی ایران با هیچکس شوخی نداریم و اگر لازم باشد دوباره به کف خیابانها میریزیم و فریاد میزنیم: ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements