تمسخر پرچم شیروخورشید توسط یاشار پارسا از شورای ملی

ف_First_Frame

ملتی که فرهنگش را از دست داده ملت بدبختی است                                                                                   ملیتی که تلاشی نکند تا فرهنگ از دست رفته اش را بدست بیاورد ملت بدبختری است                                               و بدبختر از اینان ملتی است که به فرهنگ از دست رفته اش میخندند                                                               احمد کسروی

امروز مشاهده کردم، وبلاگی به نام دودوزه که از حامیان شورای ملی و دوست نزدیک یاشار پارسا است، بابت اینکه دگر اندیشان خودشان را به تمسخر بگیرید، ناجوانمردانه پرچم ملی ایران را ادامهٔ این نوشته را بخوانید