سپاسگذاری از باشندگان و یاری دهندگان برگزاری همایش 26 اکتبر در کشور هلند

امید دانا

همایش هواداران پادشاهی در کشور هلند بسیار مثبت بود و گام مهمی را در راستای اتحاد نیروهای پادشاهی برداشت، به همین منظور به عنوان یکی از برگزار کنندگان اصلی این همایش با شکوه وظیفه خودم میبینم سپاسگذاری ویژه ای از باشندگان و همراهان در کشور هلند داشته باشم و یک توضیح کوتاهی در ارتباط با نحوه و چگونگی برگزاری مراسم ارائه دهم.

در تابستان امثال اینجانب پیشنهاد برگزاری همایشی را در کشور آلمان شهر فرانکفورت به جناب رادان آزاد در سازمان میهن سالاری دادم، که بیایم سالگرد به پادشاهی رسیدن پادشاه فقید را در 25 شهریور با یاری دیگر نیروهای پادشاهی و بدون نام آوردن از سازمانی خاص در شهر فرانکفورت داشته باشیم.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید