اجرای سرود ای ایران در بند 350 اوین (فایل صوتی بخش نهم)

Advertisements

بیانیه ۳۹۵ تن از فعالین سیاسی و مدنی در حمایت از حسین رونقی ملکی

نن_First_Frame

وب سایت امید دانا_جمعی از فعالین سیاسی و مدنی در حمایت از اعتصاب حسین رونقی بیانیه ای را منتشر نمودند، متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود ادامهٔ این نوشته را بخوانید

در تبعید به یاد میهن

ذ_First_Frame

یکسال می گذرد، امروز درست یکسال می شود که از مام میهن دل بریدم. هنوز باورم نمی شود. مانند گلی که از ساقه کنده شود و ریشه اش را در خاک جاگذاشته باشد. آخر، من آنجا ریشه در خاکم…

آن روزها را هرگز فراموش نمی کنم. روزهای بازجویی و هر روز پاسخ پس دادنها… آنهم برای چه؟ برای اینکه همسرم فعالیت سیاسی داشت!!! من بخاطر کردارهای کس دیگری باید پاسخ پس میدادم!!! نمی توانستم دل ببرم و از مام میهن جدا شوم. ولی، «نه پای رفتن بود و نه جای ماندن…» ادامهٔ این نوشته را بخوانید