در ارتباط با نامه همبندیان سابقم از زندان به باراک اوباما

امید دانا

در چند روز گذشته پرسشهای فراوانی از اینجانب به عنوان همبندی سابق زندانیان سیاسی در مورد نامه 55 زندانی سیاسی به اوباما پرسیده شده است.

به عنوان یک زندانی سیاسی سابق که با 70 درصد از امضا کنندگان نامه همبندی بوده و حتا با چند تن از این دوستان رفاقتی صمیمی داشته ام، بایستی بگویم قصد سکوت داشتم اما پرسشها در مورد سکوتم موجب شد سکوتم را بشکنم و این مطلب را نگارش کنم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements