عکسهایی از ساخت آرامگاه فردوسی در سال 1310 تا 1313

ferdowsi-tomb

وب سایت رسمی امید دانا_آرامگاه فردوسی یادمانی است در استان خراسان در شمال شهر توس که به همت رضا شاه در جشن هزاره فردوسی در سال 1313 بنا نهاده شد.

در سال ۱۳۰۵ گروهی از رضا شاه به طوس رفتند. آندره گدار رئیس اداره باستان شناسی، آرامگاه را به شکل اهرام مصر طراحی کرده بود و ساخت این طرح در مراحل اولیه پیش رفته بود ولی با مخالفت رضا شاه این طرح تخریب شد تا به جای آن آرامگاهی به سبک ایرانی هخامنشی ساخته شود. طراحی این آرامگاه بر عهده حسین لرزاده گذاشته شد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements