تعریف میهن سالاری بخش دوم

images (14)

جمهوریت یا مردم سالاری در سرآغاز و نیز ژرفایش از این تناقض و پارادکس برخوردار است که مردم کسی را خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم به عنوان «رییس» جمهور برمیگزینند!! دیگر اینکه مردم سالاری یعنی دادن مقامی دولتی به یک دلال یا بقال یا قصاب و هر قشر دیگری که از سواد یا آگاهی درستی درباره کشورداری برخوردار نیست. یک کارگردان سینما یا کشتی گیر، نماینده ی مجلس میشود بی آنکه از علم حقوق و سیاست چیزی بداند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

آمادگی مداحان مصدقی برای عاشورا 28 امرداد

Untitled 828

مستند رضا شاه تا کنون بازتاب های بی شماری را به همراه خودش داشته، و باعث شده موج عظیمی از جوانان ایران خودشان را مدیون خدمات گرانبهای رضا شاه بدانند.

اما مستند رضا شاه به مانند سکه دو روی دارد و روی دیگر آن خشم کم نظیر جریانهای برشکسته 57 بودند که از روی کینه و غرض های شخصی، روایت بی طرف تلویزیون من و تو را از مستند رضا شاه برنتابیدند و دست به لجن پراکنی های کور زدند، که البته قابل به ذکر است موج حمایتها و به ویژه استقبال بی نظیر جوانان ایران از مستند به قدری چشمگیر بود که صدای شورشیان 57 به جایی نرسید. ادامهٔ این نوشته را بخوانید