خیانتی که رضا شاه بزرگ در حق ابولحسن بنی صدر کرد.

998720_656606907701866_286954048_n

ابول حسن در دوره رضا شاه پهلوی بدنیا آمد.

نخستین ضربه روانی که رضا شاه به ابول حسن زد دستور کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ بود که در آن زمان ابول حسن تنها ۲ سال داشت و در اثر اشعه موی زنان کشف حجاب شده، بسیاری از سلول های مغزیش کشته شد .
ادامهٔ این نوشته را بخوانید