نظرسنجی:آیا اگر امروز سال 57 بود شما چه میکردید؟

fg_First_Frame

وب سایت رسمی امید دانا_با توجه به اتفاقات سال 57 و فروپاشی حکومت شاهنشاهی ایران، و روی کار امدن حکومت اسلامی، از هر شخصی که سنش به سال 57 می خورد، پرسیده میشود، شما در اتفاقات سال 57 چه نقشی داشتید، اظهار نظرهای متفاوتی از خودشان نشان میدهند.

حال اگر شما در سال 57 بودید چه میکردید، آیا بر علیه حکومت شاه به خیابانها می ریختید و یا حامی حکومت شاه بودید و یا هیچ کدام بی تفاوت نظاره گر ماجرا می شدید؟ ادامهٔ این نوشته را بخوانید

درد و دل با شاهان پر افتخار پهلوی

ی_First_Frame

پادشاهان ایرانم، در سالگرد درگذشت شما دو بزرگوار، میخواهم به عنوان سربازی وفادار در راهتان که هیچگاه سعادت دیدن شما را نیافته، اما از سن نوجوانی مهر شما را در دل خود همراه داشته  و آرمان ایران خواهنه شما را درک نموده و برای گسترش آن از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده ام، درد و دلی کوتاه داشته باشم.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید