حمله سایت های جمهوری اسلامی به معترضین بی بی سی

Untitled 821

پاسخ دوباره امید دانا به لجن پراکنی سایت بازجویان وزارت اطلاعات (ما هستیم) 

در چند روز گذشته با افزایش فشارهای مردمی به بنگاه سخن پراکنی دولت فخیمه انگلیس بی بی سی، سایت متعلق به بازجویان وزارت اطلاعات به حمله شدید علیه شخص من به عنوان یکی از معترضین به سیاست های تجزیه طلبانه سایت بی بی سی پرداخته است و در طی سه روز گذشته 4 مطلب متفاوت علیه اینجانب امید دانا در وب سایت دوزاری خودشان منتشر نمودند.

اما در اظهار فضل اخیر سایت ما هستیم آمده است: ادامهٔ این نوشته را بخوانید

سپاسگذاری امید دانا از یاری دهندگان در دوران بازداشت و خروج از ایران


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

رژه هواداران تیم فوتبال هاماربی سوئد در مرکز استکهلم


ادامهٔ این نوشته را بخوانید