خروش کاربران اینترنتی در برابر سیاست های تجزیه طلبانه بی بی سی+عکس

Untitled 808

در روز 26 تیرماه میهن پرستان ایران بابت تحریفات و درج اخبار جهت دار از سوی بی بی سی به سود تجزیه طلبان ایرانی به خروش آمدند و فضای مجازی را به مدت 24 ساعت بر علیه بی بی سی و حامیانش در آوردند.

تنها در سایت بالاترین در مدت کوتاهی بیش از ده ها لینک بر ضد بی بی سی با رای های بسیار بالا داغ شدند و ایرانیها یک بار دیگر ثابت کردند در ارتباط با تمامیت ارضی سکوت نخواهند کرد.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

حمله سایت بازجویان وزارت اطلاعات به معترضین سیاست های تجزیه طلبانه بی بی سی

Untitled 804

پاسخ اینجانب امید دانا در رابطه با لجن پراکنی سایت وابسته به بازجویان وزارت اطلاعات (ما هستیم)

در روز سه شنبه 25 تیر سایت بی بی سی گزارش جهت داری را به سود 5 زندانی تجزیه طلب آذری منتشر کرد، که موجب اعتراض همه گیر میهن پرستان و مردم ایران قرار گرفت.

در این راستا من که در خارج از ایران با اینترنت پرسرعت و حاشیه امنیت به سر میبرم، در این اعتراضات حضوری موثر ایفا کردم و بر علیه سیاسیت های تجزیه طلبانه بی بی سی قلم زدم و تا توانستم در فضا مجازی صدای هم میهنان داخل کشورم شدم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید