تلویزیون بی بی سی فارسی و حامیان تجزیه طلبی بایستی تحریم شوند

ناش_First_Frame

وب سایت رسمی امید دانا_موج اعتراضات مردمی به تلویزیون بی بی سی فارسی امروز چهارشنبه 26 تیرماه به علت درج اخبار جهت دار به سود تجزیه طلبان شدت بیشتری گرفته است، در همین راستا بروشوری در اعتراض روند بی بی سی تهیه شده است که از هم میهنان میخواهیم در فضای فیس بوک این بروشور را منتشر کنند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

آقای بی بی سی آیا حقوق بشر تنها برای زندانیان تجزیه طلب است.

امید دانا

سه شنبه تلویزیون بی بی سی شاهکار جدید خویش را در حمایت از زندانیان تجزیه طلبان آذرآبادگان با حساسیت ویژه ای به نمایش گذاشت.

تلویزیون و رادیو بی بی سی فارسی حمایت از تجزیه طلبان را در پوشش اخبار حقوق بشری کار میکند، اما پرسش از بی بی سی در اینجاست که چرا اخبار زندانیان دیگر را کار نمیکند!!
ادامهٔ این نوشته را بخوانید