تجمع بابت قطع عمدی دارو در ایران در شهر استکهلم به روایت تصویر

20130714_165509

وب سایت رسمی امید دانا_امروز 23 تیرماه 1392 تجمعی در ارتباط با کبود دارو در داخل ایران در شهر استکهلم کشور سوئد از سوی جریانهای مستقل ملی گرا برگزار شد.

تجمع با سرود ای ایران آغاز و با سخنرانی برخی از شرکت کنندگان و برگزار کنندگان ادامه پیدا کرد.

در این تجمع دست نوشته ای که برای قطع عمدی دارو از سوی جمهوری اسلامی تهیه شده بود نظرات را جلب میکرد.

گزارش از امید دانا ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements