آقا و خانوم روشنفکر، خون مکتب میهن سالاری در فرهنگ کشورهای متبوعتان جاریست.

bbb_First_Frame

نوشتار پیش رو را در تیرماه 1390 بابت بی احترامی عده ای از زندانیان به اصطلاح سیاسی به فرهنگ ایران در روزنامه دیورای  بند 350 اوین به نام (گزندباد) منتشر نمودم، هم اکنون در ویرایش جدید این نوشتار که برای نخستین بار در فضای مجازی منتشر میکنم، اندکی با صراحت بیشتر نسبت به قبل نوشته ام زیرا محدودیت در زندان و هم چنین اجازه انتشار این نوشته در روزنامه دیواری بند 350 که زیر نظر دکتر آرش علایی و کریمی جونی اداره میشد، باعث شد اندکی خودسانسوری کنم اما هم اکنون نیازی به خودسانسوری نمیبینم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements