اسامی و تصاویر ارتشیان اعدامی در رستاخیز پایگاه شاهرخی

یی_First_Frame

وب سایت امید دانا_فرتور و نام کامل دلاوران ایران در رستاخیز نوژه ایران، که در تلاش بودند ایران را از دست اهریمنان شورشی نجات دهند

یاد بزرگان ارتشی ایران همواره جاودان باد

 

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements