بررسی کشور پادشاهی هلند

512px-Coat_of_arms_of_the_Netherlands.svg

هلند يك كشورسلطنتي مشروطه با سيستم پارلماني است.پارلمان همراه با وزراي پادشاهي ودولتي ، مجلس شوراي ملي را تشكيل مي دهند و پادشاه ووزراء نيز قوه مجريه را تشكيل مي دهند. پارلمان داراي دو مجلس است مجلس اعيان كه 75 عضو داشته واعضاي آن به طورغير مستقيم توسط شوراهاي استانها انتخاب مي شوند.مجلس عوام نيز 150 عضو دارد كه مستقيماً با راي عموم شهروندان هلندي بالاي 18 سال انتخاب مي شوند.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

منفعت طلب به هر شکلی محکومه !

v0rcXz1l3gCzM2dj9SJH7aqM5jY_Aei55uCy8rU8dl0

بسیار با خودم کلنجار رفتم تا مطلب پیش رو را بنویسم، زیرا نوشتن اینگونه مطالب خواه یا نخواه به سود جمهوری اسلامی تمام میشود، اما به دیدگاه من ملتی که پا روی اصولش بگذارد لیاقت آزادی ندارد، و شوربختانه جمعیت قابل توجه ای از جامعه ما پا روی اصول خویش میگذارند، بنابراین من به عنوان قطره ای از این دریای بیکران جمعیت ایران تلاش دارم صف خودم را از مردمی که بامداد مرده باد میگویند و شامگاه زنده باد جدا کنم و پا روی اصول خویش نگذارم و حقیقت را هر آنچه تلخ، بیان کنم و هراسی از داوری های جامعه بی ریشه خویش نداشته باشم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید