نقاشی زیبایی از خاندان پهلوی

1013118_1389164514633932_1648477505_n

فرتور بسیار زیبا کاری زیبا از یکی از هم میهنان عزیزمان
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

اینبار درسی که مردم مصر به ما آموختند.

2013-635085047021234869-123

اتفاقی که دیشب در کشور مصر به وقوع بپوست، یک آه و حسرت دیگری برای ما ایرانیان به همراه داشت.

مردم مصر پس از برکناری حسنی مبارک حکومت را دو دستی تحویل یک بنیادگرای اسلامی به نام محمد مرسی دادند، در واقع همان حماقتی را که مردم ایران در سال 57 مرتکب شده بودند را در کشور مصر تجربه کردند، و باعث زمستان عربی در میهنشان شدند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید