بیانیه انجمن پادشاهی ایران در ارتباط با بازداشت های اخیر

1016122_153198091537368_997300731_n

وب سایت رسمی امید دانا_دفتر مرکزی انجمن پادشاهی در لندن امروز 10 تیر بیانیه ای در ارتباط با دستگیری تعدادی از هم میهنان که به جرم همکاری با انجمن پادشاهی بازداشت شده اند منتشر نمود و اعلام نمود بازداشتی های اخیر هیچگونه ارتباطی با انجمن پادشاهی نداشته اند.

متن کامل بیانیه انجمن پادشاهی به شرح زیر است:
ادامهٔ این نوشته را بخوانید