تبلیغات اسلامگرایان در استکهلم سوئد+عکس

20130628_115607

دور جدیدی از تبلیغات اسلامیگرایی در استکهلم آغاز شد.

در این راستا در روز افرادی با کتابها و مجلاتی که با کاغذ تمام گلاسه زندگانی محمد پیامبر اعراب را توضیح داده است در استکهلم سوئد به تبلیغات اسلامگرایی میپردازند.

در مجلات و کتابهای مذکور از بزرگان فلسفه و مخترعین و سیاستمداران به نام به عنوان باورمندان به اسلام نام آورده شده است.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید