نظرسنجی: مردم یا میهن کدامیک مهمتر میباشند؟

1009920_410306395750228_1446058736_n

وب سایت رسمی امید دانا_آیا تا کنون از خودتان پرسیدید که مردم از میهن مهمتر میباشند و یا میهن از مردم؟

عده ای معتقد هستند مردم در مقطع زمانی خاصی میتوانند بر علیه میهن خود اشتباه کنند،به مانند سال 57، اما عده ای نیز میگویند کشور بدون مردم معنی ندارد، در همین راستا بر آن شدم یک نظرسنجی درست کنم و نظر هم میهنان را بدانیم ادامهٔ این نوشته را بخوانید