ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺎﻫﺪﺧﺖ ﻟﯿﻼ ﭘﻬﻠﻮی

فرح پهلوی

وب سایت رسمی امید دانا_شهبانو فرح پهلوی در پیامی کوتاه از شرکت کنندگان در سالگرد شاهدخت لیلا پهلوی در پاریس سپاسگذاری کردند، متن کامل پیام ایشان به شرح زیر است:

ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮي ازﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﻣﺮاﺳﻢﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺎﻫﺪﺧﺖ ﻟﯿﻼ ﭘﻬﻠﻮيﭘﺎرﯾﺲ 15 ژوﺋﻦ، 2013

از ﻫـﻢ ﻣﯿﻬﻨـﺎن ﮔـﺮاﻣـﯽ،ﮐـﻪ از دور و ﻧـﺰدﯾـﮏ ﺑـﺮاي زﻧـﺪه ﻧﮕـﻪ داﺷﺘـﻦ ﺧـﺎﻃـﺮه ﻟﯿـﻼيﻋـﺰﯾـﺰم درآراﻣﮕـﺎه او ﮔـﺮد ﻫـﻢ آﻣـﺪه ﺑـﻮدﻧـﺪ و ازﮔـﻞ ﻫـﺎي ﺑﺴﯿـﺎر زﯾﺒـﺎ، ﭘـﺮﭼـﻢ ﻫـﺎي ﺳـﻪ رﻧـﮓ ﺷﯿـﺮ وﺧـﻮرﺷﯿـﺪ ﻧﺸـﺎن اﯾـﺮان و از ﺑﯿـﺎﻧـﺎت ﭘـﺮ ﻣﻬـﺮ ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ازﺳﻮي ﺧﻮد وﺧﺎﻧﻮاده ام ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮزوي ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ،
ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮي

2 نظر برای “ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺎﻫﺪﺧﺖ ﻟﯿﻼ ﭘﻬﻠﻮی

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s