21 خرداد، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

935863_530877886949865_763395162_n

فرصت دیگری برای نیروهای برانداز در روز 21 خرداد بوجود آمده است.

21 خرداد روز بازی ایران و لبنان یک بار دیگر نیروهای برانداز فرصت پیدا کرده اند تا پس از بازی مطالبات مدنی خویش را به زبان بیاورند.

21 خرداد ما ایرانیان میخواهیم نشان دهیم به مانند جوانان ترکیه به خیابانها می آییم و صحنه را ترک نخواهیم کرد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید